Sticklingar

08.12.2022 Group exhibition Sticklingar (Cuttings) at Uppsala Art Museum with Ali Ardalan, Sara Ekholm Eriksson, Maja Fredin, Ivar Hagren & Weronika Bela, Johanna Hästö, Eva Högberg, Ivana Králíková, Märta König, Karin Lundgren-Tallinger, Stuart Mayes, Afrang Nordlöf Malekian and Mireia Rocher curated by Sara Rossling. The exhibition resulted from the 2022 edition of the exhibition project Uppländsk Salong. Excerpt of exhibition text in Swedish:


Sticklingar, likt konsten, har en växtkraft och förmåga att förgrena sig och förädla. Avskurna från sina stammar kan dessa skott slå rot på nytt och växa vidare på oräkneliga platser. Att nypa av eller dela en stickling är en anspråkslös gest som i förlängningen förutsätter omsorgsfulla handlingar för att omvandla det lilla. Med intresse för processer, det flyktiga, materialitet och berättande ger de sinnrikt gestaltade konstverken i utställningen ingångar i en förgrenad omvärld i vilken naturens och människans agens och skörhet prövas.


I den grekiska mytologin är Demeter fruktbarhetens och skördens gudinna som råder över jordens bördighet. Enligt myten blev hennes dotter Persefone bortförd till underjorden mot sin vilja av Hades som tog henne till maka. Demeters sorg och saknad över sin dotter påverkade skörden i hela Grekland så att grödor och natur slutade att växa. Efter att hon krävt Zeus, Persefones pappa, att hjälpa henne skickade han Hermes att förhandla om Persefones frihet. Hades försvårade situationen för Persefone genom att låta henne äta av de dödas mat – granatäpple. Därefter sa han att hon bara kan återvända om hon inte ätit av maten i underjorden. Eftersom hon hade ätit sex granatäpplekärnor kom gudarna överens om att hon skulle behöva tillbringa sex månader i underjorden, men att hon kunde återvända till jorden under de andra sex månaderna av året – en månad för varje kärna. Då Demeter återigen levde med sin dotter var hon så lycklig att korn, frukt och växter grönskade, men under de månader Persefone förflyttades till dödsriket och var tvungen att leva med Hades slutade allt att växa. Myten sägs ha varit ett sätt att förklara årstiderna, klimatologiskt. Den visar också på en förädlingsprocess – fröet som placeras under jord, och med tiden når ovan mark med regn och solljusets hjälp, växer och omvandlas.