Artistic investigations, Kronoberg

16.01.23-30.09.23



A public art research project in an early construction stage of a new hospital in Räppe, Kronoberg. The project was made by ArtPlatform with Sara Rossling as curator and project leader.



(In Swedish)

Uppdraget Konstnärligt undersökande arbete inom projektet Nytt sjukhus Växjö har genomförts av två konstnärer: Ingela Johansson och Elin Sundström. Konstnärernas uppgift var att arbeta utforskande på plats i Räppe, i Växjö där det nya sjukhuset initialt planerades att byggas. För konstnärerna har uppdraget också inneburit att tänka kring de sociala konsekvenser som en framtida flytt av Centrallasarettet (CLV) kan innebära, och vad ett sjukhus och omsorg betyder som sådant. Syftet med uppdraget var att ge en konstnärlig, samtidigt oberoende, blick på sjukhusprojektet som kan bidra med nya perspektiv och kunskap in i det fortsatta arbetet under tiden det pågår. Därför har konstnärerna arbetat i ett så kallat tidigt byggskede parallellt med upphandlade arkitekter.


Med utgång i sina respektive praktiker, vilka innefattar platsnära- och forskande metoder, har konstnärerna synliggjort aspekter av sjukhusbygget samt aspekter av Räppes natur- och kulturvärden som hittills varit underrepresenterade inom projektet. Arbetet har bland annat inneburit fältundersökningar, research, arkivbesök, publika performativa händelser, tillfälliga gestaltningar och samtal med representanter ur verksamheten, projektgruppen, samt med arkitekter och forskare som sträckt sig över en tid på cirka sju månader. Vid en handfull tillfällen har konstnärerna i samarbete med curator Sara Rossling delat sina upptäckter och frågeställningar med projektdeltagare och allmänhet, varav några sammanfattas nedan. De publika tillfällena skedde bland annat i Räppe, på CLV och på Växjö konsthall.



Projektet resulterade bland annat i utställningen Om sorg, trollkonster och humor på Växjö konsthall.